ОДРЖАНА 78. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 78. седници Општинског већа, одржаној дана 22. децембра 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама.

Чланови већа су донели Решење по жалби „Теленор“ доо Београд улица Омладинских бригада 90, изјављенoj на решење Општинске управе Општине Бачка Паланка – Службе за утврђивање и наплату јавних прихода, број IV-06-434-6/169/2015 од 15.12.2015. године.