78. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 22. децембрa 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 71. седнице Општинског већа, одржане 10. новембра 2021. године, Записника са 72. седнице Општинског већа одржане 24. новембра 2021. године и Записника са 73. седнице Општинског већа одржане 01. децембра 2021. године;

2. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама

(Известилац: Раде Вујичић, службеник за управљање људским ресурсима);

3. Доношење Решења по жалби „Теленор“ доо Београд улица Омладинских бригада 90, изјављенoj на решење Општинске управе Општине Бачка Паланка – Службе за утврђивање и наплату јавних прихода, број IV-06-434-6/169/2015 од 15.12.2015. године

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

4. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!