ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 18. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 17. децембра 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 19 тачака дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Дата је сагласност на доношење Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2022. годину, Решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину, Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину.

Одборници су донели Одлуку о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, Одлуку о организацији и функционисању

цивилне заштите на територији општине Бачка Паланка и Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка.

Дата је сагласност на доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка, Решења о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка и Решења о образовању и именовању Локалног савета родитеља Општине Бачка Паланка.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка, Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка и Одлуку о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка.