ОДРЖАНА 77. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 77. седници Општинског већа, одржаној дана 15. децембра 2021. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка Мита Лачански, чланови већа разматрали су 15 тачака дневног реда.

Општинско веће je донело Решење о образовању Мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општини Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ за 2022. годину и Решење о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ за 2022. годину.

Чланови већа су утврдили Предлог решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2022. годину и

Предлог одлуке о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је и Решење о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2022. годину, која износи 201,22 динара по радном часу, Решење о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Младеново“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка, Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине, Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области социо-хуманитарних делатности, Правилник о начину суфинансирања пројеката из области културе и Одлука о стављању ван снаге Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана