77. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 15. децембра 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о образовању Мултидисциплинарног тима за борбу против дрога Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника Општине);

2. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

3. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. Годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект

5. Доношење Решења о давању сагласности на План рада прихватилишта за псе-азила Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ за 2022. годину

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Програм комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ за 2022. годину

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

7. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад);

8. Доношење Решења о цени пружаоца услуге лични пратилац детета за 2022. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад);

9. Утврђивање Предлога одлуке о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједице „Младеново“ о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Биљана Медић, заменик председника Савета МЗ Младеново);

11. Доношење Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине

(Известилац: Зоран Јовичин, члан Општинског већа);

12. Доношење Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области социо-хуманитарних делатности

(Известилац: Зоран Јовичин, члан Општинског већа);

13. Доношење Правилника о начину суфинансирања пројеката из области културе

(Известилац: Зоран Јовичин, члан Општинског већа);

14. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана

(Известилац: Зоран Јовичин, члан Општинског већа);

15. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!