ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Осамнаеста седница Скупштине општине одржаће се у петак, 17.децембра, 2021. године у сали градског биоскопа улица Веселина Маслеше број 8, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Усвајање записника са 17. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

2.Доношење Одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије);

3.Доношење Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе ОБП);

4.Доношење Програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

5.Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“);

6.Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

7.Доношење Одлуке о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање;

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

8.Доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

9.Доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању чланова општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

10.Доношење Закључка о усвајању Процене ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

11.Доношење Решења о разрешењу и именовању заменика члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

12.Доношење Решења о образовању и именовању Локалног савета родитеља Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

13.Одборничка питања.

ДОПУНA ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Решења о давању сагласности на План инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка)

2. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину; (Известилац: Дарко Божовић, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка)

3. Доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину; (Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка)

4. Доношење Решења о давању сагласности на Годишњи оперативни план и Финансијски план Установе „Центар за социјални рад општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор Установе „Центр за социјални рад општине Бачка Паланка“)

5. Доношење Одлуке о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду ОУОБП)

6. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!