ЗНАЧАЈ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Основна делатност Института за трансфузију крви Србије је промоција добровољног давалаштва, прикупљање, контрола и припрема компонената крви, као и дистрибуција крви свим здравственим установама у Београду и осам општих болница у централној Србији које су у надлежности установе. Годишње потребе за крвљу наведених здравствених установа износе преко 97 000 јединица крви, односно 42% укупних потреба у Републици Србији.

Промоција добровољног давалаштва крви представља општи национални интерес и захтева укључивање свих сегмената друштва. Пандемија Covid 19 довела је до значајних промена у раду Института за трансфузију крви Србије. Континуирано прикупљање довољних количина крви, минимално 350 јединица свакога дана, у периоду пандемије је заиста тешко, имајући у виду да у великом броју компанија запослени раде од куће, или је онемогућено организовање акција у просторијама компанија због пооштрених мера.

Подржимо акције добровољног давања крви у својим срединама. Овај вид подршке Институту за трансфузију крви Србије допринео би повећању броја

прикупљених јединица крви и омогућио да крв у сваком тренутку чека пацијента, а не пацијент крв.