ОДРЖАНА 75. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 75. седници Општинског већа, одржаној дана 10. децембра 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 8 тачака дневног реда.

Сачињен је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Утврђен су Предлог одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2022. годину, Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ за 2021. годину и Предлог закључка о усвајању процене ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка, коју су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Донето је и Решење о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бачка Паланка