75. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у петак 10. децембра 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 8,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о Нацрту одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

2. Утврђивање Предлога одлуке о буџету Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

3. Утврђивање Предлога Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

4. Утврђивање Предлога програма рада Скупштине општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

5. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ за 2021. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

6. Доношење Решења о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

7. Утврђивање Предлога закључка о усвајању процене ризика од катастрофа за територију општине Бачка Паланка

Известилац: Душан Танкосић, службеник за нормативну делатност из Одељења за скупштинске и извршне послове);

8. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!