КВАР НА ТОПЛОВОДУ

Због губитка воде и квара на топловоду, испред Суда и код Пореске управе, обуставиће се грејање ради отклањања цурења. Са дужим или краћим прекидима без грејања ће бити зграде и објекти:

-Краља Петра I број 15/ 1,2,3

-Пореска управа

-Општина

-Суд

-Пошта стамбени и пословни део

-ДДОР

-Жарка Зрењанина 68 (Анекс социјалног)

– Жарка Зрењанина 58 (П+1)

Почетак отклањања квара ће бити у среду 8.12.2021. у јутарњим сатима.

Предвиђен рок завршетка радова је два евентуално три радна дана, у зависности од затеченог стања топловода у земљи.