Јавни позиви за 32 празне стамбене јединице (станови и куће) на територији 14 јединица локалне самоуправе

На јавни позив могу да се пријаве избеглице и бивше избеглице без обзира у којој јединици локалне самоуправе у Републици Србији имају боравиште/пребивалиште, односно није услов да се има пријављено боравиште/пребивалиште у некој од 14 ЈЛС  у којој се налазе стамбене јединице са јавног позива, нити лица која имају боравиште/пребивалиште у некој од ЈЛС са јавног позива имају предност.  

Ради се о раније изграђеним стамбеним јединицама које су празне (ранији корисници су се вратили у земљу порекла, преминули, и сл.), нису у питању нове стамбене јединице. Потенцијалним корисницима треба поменути да, уколико стамбена јединица тренутно има неки недостатак, пре усељења изабраног корисника биће од стране Комесаријата доведена у стање условно за становање.

    Крајњи рок за пријаву је 31.12.2021. године.