ОДРЖАНА 73. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 73. седници Општинског већа, одржаној дана 01. децембра 2021. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

На 73. седници донет је Правилник о условима и критеријумима за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима ромске националне заједнице на територији Општине Бачка Паланка. Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за сваку буџетску годину, обезбеђују се средства за финансирање стипендија за ученике средњих школа и студенте ромске националне заједнице. Намена средстава је укључивање Рома у образовни систем и обезбеђивање континуитета и квалитета у образовање, кроз меру 1.1. материјална подршка родитељима, деци и ученицима ромске националности за континуирано школовање, која је наведена као један од Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину.

Чланови већа су донели Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије Општине Бачка Паланка.

Донето је и Решење о давању сагласности на употребу грба Општине Бачка Паланка.