Обавештење о ажурирању дела јединственог бирачког списка за подручје Општине Бачка Паланка

Обавештавају се грађани са пребивалиштем на територији Општине Бачка Паланка, да до 31. децембра 2021. године до 24,00 часа могу извршити увид у део бирачког списак за подручје Општине Бачка Паланка у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку неких чињеница у бирачком списку, уз личну карту, и то:

у насељеним местима Обровац, Пивнице, у зградама месних канцеларија код шефа месне канцеларије, а у Бачкој Паланци, у згради Скупштине општине, улица Краља Петра I 16, канцеларија број 3 приземље, код овлашћеног лица за ажурирање бирачког списка, где је део бирачког списка за подручје Општине Бачка

Паланка изложен на увид, а нарочито ако су грађани-бирачи после претходних избора и задњег ажурирања бирачког списка:

– стекли пунолетство или ће исто стећи закључно са 16. јануаром 2022. године

– извршили промену личног имена, стално се настанили на подручју Општине Бачка Паланка или

– извршили промену места пребивалишта или адресу становања.

Обавештавају се грађани да могу, закључно са 26. децембром 2021. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи или иностранству.

Право на упис и промене у бирачком списку имају и интерно расељена лица која имају боравиште на територији Општине Бачка Паланка.

УВИД у бирачки списак грађани могу извршити сваког радног дана и суботом у времену од 0900 до 1200 часова у напред наведеним службеним просторијама, као и електронским путем на интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу: https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана у одговарајуће поље.

Грађани се такође обавештавају да после закључења бирачког списка, упис и промене у бирачком списку могу вршити само путем Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање референдума, подношењем захтева непосредно или преко Општинске управе Општине Бачка Паланка.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка и лице за пружање техничке подршке Општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

Начелник

Општинске управе,

Рајка Појужина

Документи:

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ РЕФЕРЕНДУМ (34.5 KB)