73. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 01. децембра 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Правилника о условима и критеријумима за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима ромске националне заједнице на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

2. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка);

3. Доношење Решења о образовању и именовању чланова Жалбене комисије Општине Бачка Паланка

(Известилац: Дубравка Живић, руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове);

4. Доношење Решења о давању сагласности на употребу грба Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!