СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седамнаеста седница Скупштине општине одржаће се у понедељак, 15.новембра, 2021. године у сали градског биоскопа улица Веселина Маслеше број 8, са почетком у 12,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 14. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

2. Усвајање записника са 15. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

3. Усвајање записника са 16. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

4. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2021. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије);

5. Доношење Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководлиац Одељења за финансије);

6. Разматрање Извештаја о раду ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2020/2021. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Предшколски програм ПУ “Малдост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

8. Доношење Решења о давању саласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Дарко Божовић, директор ЈКП „Комуналпројект“);

11. Доношење Решења о откупу посебног дела зграде на катастарској парцели број 296/6 к.о. Бачка Паланка;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

12. Доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2021. годину;

(Известилац: Биљана Медић, службеник Одељења за привреду);

13. Доношење Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка;

(Известилац: Душан Танкосић, испред Одељења за скупштинске и извршне послове).

14. Одборничка питања.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!