71. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 10. новембра 2021. године у Музеју града Бачка Паланка на адреси Трг братства јединства 21, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 68. седнице Општинског већа, одржане дана 27. октобра 2021. године;

2. Сачињавање Извештаја о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

3. Утврђивање предлога Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

4. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01. јануара 2021. године до 31. марта 2021. године

(Известиоци: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка Дарко Божовић, в.д., директор-а ЈКП“Комуналпројект“ Бачка Паланка);

5. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о другој измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор-а ЈКП „Комуналпројект“);

6. Утврђивање Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Биљана Медић, службеник из Одељења за привреду);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!