РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,УНАПРЕДИМО СПОРТ У ВОЈВОДИНИ“

У уторак 9. новембра 2021. године у 11:00 часова у Установи за спорт и рекреацију “Тиквара” Бачка Паланкa на адреси Шеталиште Милана Јанића 5 одржаће се радни састанак на тему ,,Функционисање спорта на локалном нивоу“. Састанку ће присуствовати председник општине Бранислав Шушница са својим сарадницима.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!