68. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у уторак 27. октобра 2021. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 66. седнице Општинског већа, одржане 12. октобра 2021. године и Записника са 67. седнице Општинског већа, одржане 19. октобра 2021. године

2. Доношење Решења о измени Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, председник Савета за јавну безбедност);

3. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-септембар 2021. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

4. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Предшколски програм ПУ „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

5. Утврђивање предлога Решења о откупу посебног дела зграде на катастарској парцели бр. 296/6 К.О. Бачка Паланка-град

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

6. Доношење Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Страхиња Кнежевић, руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!