67. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у уторак 19. октобра 2021. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 63. седнице Општинског већа, одржане 06. октобра 2021. године, Записника са 64. седнице Општинског већа, одржане 07. октобра 2021. године и Записника са 65. седнице Општинског већа, одржане 08. октобра 2021. године;

2. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

3. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2020/2021. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

4. Утврђивање предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Младост“ за радну 2021/2022. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!