ОДРЖАНА 66. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 66. седници Општинског већа, одржаној дана 12. октобра 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о избору најповољније понуде у поступку доделе јавног уговора Јавно – приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у општини, нацрт Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у Општини Бачка Паланка и предлог Одлуке о поверавању посла обављања комуналне делатности снабдевање топлотном енергијом, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.