Набавка добара – израда и постављање табли исписаних и на језику националне мањине – националне заједнице, који је у службеној употреби у Општини Бачка Паланка, набавка број 38/2021

Документи:

  1. ПОЗИВ ПОНУЂАЧИМА (46.7 KB)