Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парц. бр. 3744, 3756/1, 3746, 3753/1 и 3754/1 КО Бачка Паланка – град за изградњу објекта зграде за трговину, самоуслужне аутоперионице и помоћног објекта у Бачкој Паланци у ул. Краља Петра I A

Документи:

  1. Јавни позив (225.9 KB)