Набавка добара – израда и постављање табли исписаних и на језику националне мањине-националне заједнице, који је у службеној употреби у Општини Бачка Паланка, набавка број 34/2021