ОДРЖАНА 57. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 57. седници Општинског већа, одржаној дана 26. августа 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022 годину. Економска цена програма и васпитања за целодневне облике рада у Предшколској установи ,,Младост” Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину износи 24.800,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20 % односно за целодневне облике утврђује се у износу од 4.960,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету за боравак у трајању од 4 часа утврђује се у износу од 2.480,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике – програм припреме за школу утврђује се у износу од 4.580,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету у трајању од 4 часа – програм припреме за школу утврђује се у висини цене ужине од 40,00 динара по дану.

Чланови већа су размотрили Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних

предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01.01.2021 до 30.06.2021. године. ЈКП ,,Комуналпројект” Бачка Паланка је у другом кварталу 2021. године исказало добит у износу од 453.321,40 динара. Јавно предузеће ,,Стандард” Бачка Паланка је у извештајном периоду остварило приходе у износу од 71% а пословни расходи су 75%.

Утврђен је предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућем Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.