57. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 26.августа 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 55. седнице Општинског већа, одржане дана 28. јула 2021. године и Записника са 56. седнице одржане дана 10. августа 2021. године;

2. Доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022 годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

3. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка за период од 01.01.2021 до 30.06.2021. године

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“ Бачка Паланка и Бошко Мијатовић, директор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка);

4. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс Финансијског плана Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Ружица Кутањац, руководилац Одељења за финансије и буџет Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!