Обавештење о подношењу Захтева за регресирање трошкова смештаја ученика средњих школа и Захтева за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у школској 2021/2022.години, а који имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка