Обавештење о продужењу рока за подношење понуда по јавном позиву бр.  rhp-w7-pa/pc2-2021за прибављање непокретности-станова у јавну својину Републике Србије објављенoм дана 14. јула 2021. године