OДРЖАНА ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 13. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 11. августа 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 2 тачке дневног реда.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији општине Бачка Паланка и о расписивању јавног позива за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији општине Бачка Паланка.

Према речима известиоца инцијатива за покретање пројекта јавно – приватног партнерства у општини Бачка Паланка је уследила после примљеног обавештења од стране привредног друштва Нови Сад – Гас за дистрибуцију гаса, одржавање и извођење д.о.о Нови Сад о нужности преузимања обавезе управљања системом даљинског грејања Бачка Паланка (Топлана) од стране Општине, услед непостојања законског основа за даље обављање ове делатности од стране ДП Нови Сад – Гаса.

Приватни инвеститор се предложеним Пројектом обавезује да финансира имплементацију мера унапређења тренутног стања система

даљинског грејања, у складу са даљим техничким спецификацијама из Предлога, као и у складу са захтевима из будуће конкурсне документације и ЈПП уговора.

Пројекат подразумева претходну реконструкцију постојећег система даљинског грејања, што се пре свега односи на реконструкцију највећег дела постојеће мреже топловода, а затим и делимичну реконструкцију постојећих котлова на природни гас и инсталацију друге опреме потребне за несметано функционисање Топлане, као и реконструкцију топлотних подстаница, које су у директном режиму рада и којима је неопходна реконструкција.Општина у том случају одобрава цену грејања и начин наплате.

Резултат анализа показује да Пројекат јесте одржив, да може бити прихатљив за Општину у смислу буџета, којим ће Општина располагати, после наплате испостављених рачуна за топлотну енергију од крајњих корисника.

Реализацијом предложеног пројекта ЈПП позитивно се утиче на очување животне средине. То се пре свега огледа у смањењу емисије штетних материја (CO2) у човекову околину, која ће на годишњем нивоу бити мање за 110 тона.