ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Тринаеста седница Скупштине општине одржаће се у среду, 11. августа, 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији општине Бачка Паланка и о расписивању јавног позива за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији општине Бачка Паланка;

(Известилац: Велимир Радованов, члан Стручног тима за спровођење поступка расписивања јавног позива за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији општине Бачка Паланка)

2. Одборничка питања.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести „COVID-19“.

Позивамо да извештавате!