ОДРЖАНА 56. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 56. седници Општинског већа, одржаној дана 10. августа 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 2 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о усвајању Пројекта јавно – приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грајања на територији Општине Бачка Паланка и о расписивању јавног позива за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.