56. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у уторак 10.августа 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о усвајању Пројекта јавно – приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грајања на територији Општине Бачка Паланка и о расписивању јавног позива за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Велимир Радованов, члан Стручног тима);

2. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!