Важно обавештење за породиље

Инструкција о поступању општинских/градских управа и Центара за социјални рад у примени и спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. IУз-216/2018, IУз-247/2018 и IУз-266/2017 и обрасци захтева

Инструкције и обрасце захтева можете преузети овде:

·         Инструкције о спровођењу одлука Уставног суда

·         Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда – Центар за социјални рад

·         Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда – Општинска/градска управа