OДРЖАНА ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 12. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 6. августа 2021. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 5 тачака дневног реда.

Одборници су размотрили Народну иницијативу грађана општине Бачка Паланка против оснивања мигрантског центра у општини и усвојили Закључак да Скупштина општине Бачка Паланка неће подносити предлоге за оснивање центара за азил нити прихватних центара на својој територији. Општина Бачка Паланка пружиће сву неопходну помоћ лицима која се нађу у транзиту на њеној територији у складу са Уставом Републике Србије, законима Републике Србије и међународним конвенцијама о људским правима.

Одборници су усвојили и Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2021. године. Дата је сагласност на доношење Решења о давању сагласности на Измене Годишњег оперативног плана и измене Финансијског плана Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину.

На седници је донето и Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Херој Пинки“ Бачка Паланка.