Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације комплекса „DIV TRADES“ Бачка Паланка на кат. парцели бр 23266 КО Бачка Паланка – град у Бачкој Паланци

Документи:

  1. Оглас - UP DIV TRADES (851.7 KB)