ОДРЖАНА 55. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 55. седници Општинског већа, одржаној дана 28. јула 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 5 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о измени Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка. Размотрен је Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2021. године. Укупно остварени приходи за извештајни период износе 798.523.421,19 динара а извршени расходи у извештајном периоду износе 618.870.519,94 динара. Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2021. године је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење. Чланови већа су утврдили предлог Решења о давању сагласности на измене Годишњег оперативног плана и измене Финансијског плана Центра за социјални рад

Општине Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.