Како да постанем еГрађанин? Лакше до електронских јавних услуга

Портал еУправа представља јединствено електронско место преко којег се може приступити најважнијим информацијама и електронким услугама за грађане и привреду. еГрађани су сви корисници електронских услуга на порталу који штеде ресурсе и на једноставан и брз начин, дигиталним путем, долазе до информација и услуга. Поступак је једноставан и до звања еГрађанин долази се кроз три корака.