55. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 28.јула 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 53. седнице Општинског већа, одржане дана 14. јула 2021. године и Записника са 54. седнице одржане дана 21. јула 2021. године;

2. Доношење Решења о измени Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, председник Савета за јавну безбедност);

3. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2021. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финанције и буџет);

4. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на измене Годишњег оперативног плана и измене Финансијског плана Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Вера Петровић, директор Центра за социјални рад);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!