Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 589 KО Деспотово, за изградњу специјализованог складишта за житарице

Документи:

  1. Oglas-JP-UP AGRONOM DEPOTOVO-PIVNICE (849.3 KB)