Јавни конкурс за реализацију програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину

Општина Бачка Паланка обавештава заинтересоване грађане наше општине да је Министарство за бригу о селу расписало Јавни конкурс за реализацију програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину на основу Уредбе Владе од 24. јуна 2021.године. Улога Општине Бачка Паланка је утврђивање испуњености услова који се односе на сеоску кућу са окућницом.

Конкурисати могу: млади пољопривредници, брачни парови, ванбрачни парови и  самохрани родитељи. Услови које подносиоци треба да испуњавају су дати у тексту конкурса.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом је 1.200.000,00 динара. Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Пре него се заинтересoване стране пријаве, потребно је да пронађу сеоску кућу са окућницом која може бити предмет куповине кроз овај конкурс. Услови које кућа треба да испуњава су дати у тексту конкурса.

Пријавни образац се електронски попуњава и шаље електронским путем на е-маил kler@backapalanka.org.rs    (Напомена: образац пријаве се попуњава само у делу тачка 2. Подаци које попуњава подносилац/подносиоци пријаве , тачке 1-12, с тим да податке под ставкама од 1. до 4. попуњавају оба супружника/ванбрачна партнера).

Након тога, Комисија која уврђује испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом, ће контактирати подносица пријаве и договорити термин обиласка куће коју подносилац предлаже за куповину. Уколико кућа испуњава све услове, Комисија ће то констатовати и образац пријаве потписује председник општине.

За евентуалне додатне информације и појашњења обратити се Канцеларији за локални економски развој на број телефона 021/210-1156.

Документи:

  1. образац пријаве (25.1 KB)

  2. текст конкурса (195.8 KB)