Услуге координатора за безбедност и здравље на раду за израду пројекта односно Плана превентивних мера и за услуге координатора БЗР током извођења радова предвиђених за ову буџетску годину, набавка број 28/2021.