ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 54. седници Општинског већа, одржаној дана 21. јула 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама и измену Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину.

Утврђен је предлог Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године,  предлог Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка, предлог Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину и предлог Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.