54. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 21.јула 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  9,00  часова.

            За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама

(Известилац: Рајка Појужина, начелник Општинске управе);

  1. Доношење измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника општине у области заштите животне средине);

  1. Утврђивање предлога Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021-2025. године

(Известилац: Драгана Нинковић, координатор за ромска питања);

  1. Утврђивање предлога Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачка Паланка

(Известилац: Душан Танкосић, шеф Службе за имовинско правне и стамбене послове);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Културног центра);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на измене Програма пословања и Финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Дарко Божовић,. директор УСР „Тиквара“);

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!