ОДРЖАНА 53. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 53. седници Општинског већа, одржаној дана 14. јула 2021. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка Мита Лачански, чланови већа разматрали су 7 тачaка дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у органима Општине Бачка Паланка, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину обављања функција у органима општине и општинском јавном правобранилаштву, предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине и општинском јавном правобранилаштву Општине Бачка Паланка, предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању савета и комисија Скупштине Општине Бачка Паланка и предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.