53. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 14.јула 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у  9,00  часова.

            За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 50. седнице Општинског већа, одржане дана 30. јуна 2021. године, Записника са 51. седнице одржане дана 02. јула 2021. године и Записника са 52. седнице одржане дана 07. јула 2021. године;
  2. Утврђивање предлога Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у органима Општине Бачка Паланка

(Известилац: Раде Вујичић, представник Службе за управљање  људским ресурсима);

  1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину обављања функција у органима општине и општинском јавном правобранилаштву

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

  1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних, именованих и постављених лица у органима општине и општинском јавном правобранилаштву Општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

  1. Утврђивање предлога Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању савета и комисија Скупштине Општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

  1. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

  1. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!