ОДРЖАНА 52. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 52. седници Општинског већа, одржаној дана 7. јула 2021. године, којом је председавао председник Општинског већа Бранислав Шушница, чланови већа разматрали су 9 тачaка дневног реда.

Општинско веће је донело Елаборат о локацијама за привремено постављање билборда на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка.

Чланови већа су утврдили предлоге Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине  Бачка Паланка  за 2021. годину, предлог Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана  Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка“ за 2021. годину, предлог Решења о разрешењу дужности вршиоца дужности директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка и предлог Решења о именовању директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и доношење.

Донето је и Решење о давању сагласности на измене Ценовника услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину и усвојен Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Локалног акционог плана за Роме у Општини Бачка Паланка за период 2021.-2025. године.