Набавка услуге – радови на текућем одржавању објекта зграде Општина Бачка Паланка на катарској парцели 3136 к.о. Бачка Паланка – град

Предмет набавке су радови на текућем одржавању објекта зграде општина Бачка Паланка на катарској парцели 3136 к.о. Бачка Паланка – град, и то:

  1. Радови на санитарним чворовима на првом спрату, запад
  2. Радови на санитарним чворовима на другом спрату, запад у складу са Спецификацијом радова.