52. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 7.јула 2021. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 48. седнице Општинског већа, одржане дана 11. јуна 2021. године и Записника са 49. седнице одржане дана 21. јуна 2021. године;

2. Доношење Елабората о локацијама за привремено постављање билборда на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације ОБП);

4. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка“ за 2021. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

5. Утврђивање предлога Решења о разрешењу дужности вршиоца дужности. директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

6. Утврђивање предлога Решења о именовању директора ЈП „Стандард“ Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

7. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!