ОДРЖАНА 51. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 51. седници Општинског већа, одржаној дана 2. јула 2021. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка Мита Лачански, чланови већа разматрали су 2 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Пројекта јавно – приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, уз обавезну реконструкцију система даљинског грејања у Општини Бачка Паланка. Овим предлогом се предвиђа да ће се ЈПП уговор састојати од два основна периода: припреме и имплентације (све претходне активности за несметано обављање предмета пројекта – темељна реконструкција топловода и постојеће опреме у котларницама и финансирање ових инвестиција је обавеза приватног партнера) и други период се односи на само несметано обављање ове комуналне делатности којом се задовољавају потребе корисника, у складу са постојећим стандардима и одлукама надлежних органа.