50. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 30.јуна 2021. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 44. седнице Општинског већа, одржане дана 31. мaja 2021. године, Записника са 45. седнице одржане дана 04. јуна 2021. године и Записника са 46. седнице Општинског већа, одржане дана 09. јуна 2021. године;

2. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку савета Месне заједнице „Челарево“ у Челареву о пријему у радни однос и финансирању једног запосленог из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мирослав Арсенов, секретар МЗ);

4. Доношење Решења о именовању Комисије за грађевинско земљиште

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

5. Питања и предлози.

ПРИМЕНА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ

У примени су и даље опште мере превенције усмерене на сузбијање ширења заразне болести ,,COVID – 19″.

Позивамо да извештавате!