Набавка добара – златници за потребе награђивања ђака генерације основних и средњих школа на тетиторији општине Бачка Паланка. редни број набавке 26/2021